Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ze života školy

17 Říj

By

Výsledky přírodovědný Klokan – Kadeti školní kolo

17.10.2019 | By |

1.Puhlovská Anna82 bodů
2.Klimeš Vojtěch72 bodů
3.Brynda Lukáš62 bodů
4.Novák Jan51 b.
5.Rydval Dominik48 b.
6.-8.Mátyásová Leona46 b.
6.-8.Kracíková Barbora46 b.
6.-8.Klejšmíd Milan46 b.
9.Rychtera Martin43 b.
10.Kohoutová Nela42 b.

04 Říj

By

Běh Schulcovými sady

4.10.2019 | By |

Poprvé na běhu Schulzovými sady – dva běžci z Mostku na bedně – opravdu úspěšný běh

06 Zář

By

Běh naděje 2019

6.9.2019 | By |

03 Zář

By

Úvodní slovo ředitelky školy

3.9.2019 | By |

Dovolte mi, abych vás pozdravila v souvislosti s mým nástupem do funkce ředitelky školy. V úvodu bych ráda poděkovala bývalému panu řediteli Miroslavu Lebedovi za dlouholetou práci, kterou pro naši školu vykonal. Těší mě, že nadále zůstává ve škole a bude pracovat jako učitel na zkrácený úvazek.  

Převzala jsem školu s historií sahající do minulého století, kde děti vzdělává stabilní a kvalifikovaný pedagogický sbor, školu v klidném prostředí obce, školu spolupracující se vzdělávacími institucemi, školu, která je aktivní v projektech a má výsledky v soutěžích.

Mám dvacet let praxe ve školství, z toho 9 let na ZŠ a 11 let na SŠ. V mém předchozím působišti, kterým byla SŠIS Dvůr Králové nad Labem, jsem vyučovala matematiku a tělesnou výchovu. Učila jsem také žáky, kteří byli přijati na střední školu ze ZŠ a MŠ Mostek. Vždy patřili mezi nejlepší v přijímacím řízení a přechod na střední školu pro ně nebyl žádný problém, protože byli opravdu dobře připraveni. Možná proto mě o to víc trápí nízký počet žáků v naší škole, i když z pohledu vzdělávání je to ideální stav, protože učitelé tak mají prostor pro individuální přístup k žákům během výuky.

Tento způsob výuky se jistě odrazil v letošních skvělých výkonech žáků v okresních kolech matematických soutěží. V matematické olympiádě zvítězil Pavel Pikl (5.ročník), v soutěži Matematický klokan kategorie Cvrček (3. ročník) vyhrál František Novák a tím celkově obsadil v našem kraji 4. – 5. místo. Za pochvalu také stojí 8. – 9. místo Anny Puhlovské  (8.ročník) okresního kola Pythagoriády.

Velký dík za to patří paní učitelce Dagmar Jandové a Janě Fischerové, které žáky na soutěže připravily, ale především samotným žákům, kteří školu reprezentovali.

Možná jste již postřehli, že jsme spustili nové webové stránky školy. Uvítám, pokud budete jejich tvorbu připomínkovat, abychom je upravili k vaší maximální spokojenosti. Prosím o trpělivost, než budou kompletně doplněny. Uvítám každý váš podnět, který by mohl přispět ke zlepšení chodu školy.

Na závěr dvě novinky. Jedna z nich je, že do první třídy nastoupilo 14 žáků, třídní učitelkou je paní Zuzana Pacáková. Vzhledem k tomuto počtu ji nebudeme s jinou třídou po dlouhých letech spojovat. A druhou zprávou je přijetí nové kolegyně paní učitelky Věry Formánkové, která bude třídní učitelkou spojené 4. a 5. třídy.

Jako v každé škole, tak i v té naší, je vždy co zlepšovat. Prioritou číslo jedna je tedy získat více dětí a to se neobejde bez spolupráce rodičů, pedagogů, veřejnosti a obce. Výhrou pro každého rodiče, pedagoga i dítě je bezpečné vzdělávací prostředí založené na vstřícné a efektivní komunikaci. Výhrou pro každou školu je spolupracující a tolerantní rodič. Budu ráda, když za mnou přijdete s jakýmkoliv problémem, u nás má každý dveře otevřené. Těším se na spolupráci a přeji všem žákům, rodičům a učitelům úspěšný a klidný školní rok 2019/2020 .

Hana Černá

02 Zář

By

První školní den 2. 9. 2019

2.9.2019 | By |

Dnes jsme přivítali naše nové prvňáčky, máme velkou radost, že se dostavili v plném počtu.

Po velmi dlouhé době je první třída samostatná a její třídní učitelkou je paní Zuzana Pacáková.

Pasování dětí na „PRVŇÁČKY“ provedla Mgr. Hana Černá ředitelka školy. Přivítat žáčky přišla také paní starostka Ing. Dagmar Včeláková a předsedkyně školského výboru Mgr. IIjana Durecová, které dětem a maminkám předaly upomínkové předměty a květiny.

Teď už zbývá popřát dětem, ať jsou ve škole šťastné, spokojené a získají spoustu nových informací a kamarádů.

24 Čvn

By

Předposlední, hodně výletový týden

24.6.2019 | By |

Předposlední pracovní týden ve školním roce 2018/19 byl ve znamení školních výletů. Šesťáci si za doprovodu třídní učitelky Mgr. D. Jandové prohlédli Liberec, páťáci s Mgr. D. Hakenovou prošli Pařez, Prachovské skály a skončili v jednom z jinolických rybníků.

  

  

  

   

   

O den později podnikli páťáci spolu s nejstaršími žáky pod kuratelou Mgr. Hakové a Hakenové  výlet po trase Alainova věž – Tábor – Lomnice n. P.

  

  

  

Týž den zavítali do Dvora Králové souběžně šesťáci a žactvo 1. a 3. třídy s totožným programem – návštěva vystoupení taneční skupiny Angeles Dance group a poté ZOO. Od středy do pátku pobývali sedmáci s třídní učitelkou Mgr. Fikejzovou na Králicku, kde navštívili vojenské opevněné budované ve 30. letech 20. století.

Obrazově se ještě vrátím do minulého týdne. Žáci 8. – 9. tř. s Mgr. D. Hakovou zavítali do malé Skály. Po návštěvě Chléviště se přesunuli do Žlutých lázní, aby se vykoupali a zkusili jízdu na loďkách.

  

  

  

  

V minulém týdnu v malé školní akademii vystoupili žáci 1. a 3. třídy vedeni Mgr. J. Fischerovou za spoluúčasti gymnastického kroužku pod vedení Mgr. Hakové a asistence Mgr. Hakenové.

V právě uplynulém týdnu přišla se svou “trochou do mlýna” i tradiční autorka třídní akademie pí. uč. Pacáková a její žáci z 2. a 4. třídy. Tak mně snad někdo dodá nějaký materiál. Jinak opět odkazuji na školní facebook – tam by to mělo být více.

14 Čvn

By

Už se to fakt blíží!

14.6.2019 | By |

Šturmujeme, šturmujeme. Kantoři sumírují konečné známky, žáci by už nejraději nic nedělali. Klasický červnový kolorit konců školních roků. A tak se na přetřes dostávají další aktivity související s tímto časovým obdobím.

Kolegyně Fischerová, Haková a Hakenová připravily se žactvem 1. a 3. třídy a s členkami gymnastického kroužku zábavnou “šou”, kde se střídaly prvky sportu, tance, zpěvu a mluveného slova ve formě dětské poezie a dramatizace pohádky. Myslím, velmi vydařený pořad, který v dopoledním čase viděli dětští diváci (MŠ a některé třídy ZŠ), odpoledne pak rodinní příslušníci – bylo plno a ohlasy byly více než hřejivé!!!

V pátek se vydala 8. – 9. třída s třídní učitelkou Mgr. D. Hakovou do Malé Skály. Kromě výšlapu do místních skal, bude součástí výletu i jízda na kánoích po místní Jizeře.

Doporučuji sledovat náš školní facebook, kde je řada akcí ve fotografiích!!!

 

07 Čvn

By

Příjemné vykročení do posledního školního měsíce

7.6.2019 | By |

Hned z počátku týdne “výletili” šesťáci. Vedeni manželi Jandovými, využili hromadné dopravy, a přes Dvůr a Trutnov se dostali do Žacléře, což bylo výchozí místo pro jejich cca 14 km výšlap na Rýchory.

V úterý došlo k hromadnému fotografování tříd, skupin a jednotlivců, které provedl p. Roman Pokorný z Nové Paky.

Týž den přišla velmi, velmi příjemná zpráva o výsledcích našich dvou reprezentantů z okresního finále matematické soutěže zvané “Pythagoriáda.” Anna Puhlovská v kategorii žáků 8. tříd obsadila v konkurenci 21 účastníků pěkné 9. místo, pouhé 2 bodíky od třetí příčky. Svoji premiéru “v repre dresu naší školy” si odbyl Pavel Pikl. V kategorii žáků 5. tříd se v konkurenci 32 účastníků stal spoluvítězem!!! Nečekané, ale o to víc potěšující. Našim borcům a pí. uč. Mgr. Jandové vyslovuji veliký dík za vzornou reprezentaci naší školy.

Páteční dopoledne bylo zasvěceno sportovním aktivitám. Žactvo 1. – 4. třídy šlo po předem značených cestách, na kterých plnilo řadu úkolů s cílem na koupališti. Žáci od 5. – 9. třídy zápolili v atletickém víceboji na hřišti FK Mostek. Na pořadu byl běh na 60 m, skok vysoký a daleký, hod kriketovým míčkem (mladší) a vrh koulí (starší). Na závěr došlo i na vytrvalostní běh v délce 600 a 800 m. Všechny dosažené výkony se bodovaly, a podle dosažených bodů vzniklo toto pořadí:

Mladší žákyně: 1. Eliška Lebedová (6.), 2. Doubravka Cicáková (5.), 3. Ella Jiráková (5).

Mladší žáci: 1. Martin Páv (6.), 2. Daniel Baudyš (5.), 3. Martin Petr (6.)

Starší žákyně: 1. Barbora Kracíková (7.), 2. Anna Puhlovská (8.), 3. Leona Mátyásová (8.)

Starší žáci: 1. Dominik Rydval (7.), 2. Petr Ikri (8.), 3. Milan Klejšmíd (7.)

Mimo soutěž dva mladší dorostenci v pořadí 1. Marek Víšek, 2. Filip Urban.

Sportovní dopoledne, které organizačně připravila pí. uč. Mgr. Haková, se povedlo, a to jak přístupem žáků, tak rozumným počasím. Poděkování patří i všem členům pedagogického sboru, kteří “šéfovali” jednotlivým disciplínám – Jandovi 60 m, míček koule, Lebeda, Fikejzová výška, Hakenová, Bartošová dálka, společně pak dálkové běhy. Pí. uč. Haková spravovala výsledkovou kancelář za spolupráce pí. uč. Fikejzové.

Snad se nám příště podaří dáti k dispozici i nějaké záběry, protože někteří kolegové žáky při jejich závodění zvěčňovali.

02 Čvn

By

S ještě foto z jedné akce

2.6.2019 | By |

Kroužek cvičení s předškolními dětmi (+ nějací prvňáci) vedený pí. uč. Mgr. Hakenovou, uspořádal pro své frekventantíky výšlap s názvem “Cesta za pokladem.”

Tak nabízím několik záběrů z této bohulibé aktivity:

  

  

  

02 Čvn

By

Fotogalerie kurzu Aj s rodilým mluvčím

2.6.2019 | By |

Jak jsem již informoval, proběhl na naší škole, v učebně výtvarné výchovy a dějepisu, týdenní intenzivní kurz Aj s rodilým mluvčím, panem Erikem Rodgersem z Los Angeles. Dnes zveřejňuji několik momentek z výuky, z návštěvy v ZOO ve Dvoře Králové a z předávání certifikátů. Žel, nemohou být všechny, jelikož někteří žáci nemají svolení od zákonných zástupců ke zveřejnění jejich obličejů (u některých jsem si to dovolil, pokud to bylo víceméně za strany). Někteří žáci přebírající certifikát měli tu smůlu, že se v záběru objevily výše zmíněné obličeje. A pochopitelně nemohu dát k dispozici ani fotku společnou. Ach jo.