Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kontakty

Základní škola

Fakturační údaje:

Adresa: Základní Škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov, 544 75, Mostek 202

IČ: 75017415

________________________________________________________________________________________________________________

Emailová adresa: hana.cerna@zsmostek.cz

Datová schránka: e6xmfjb

Telefon:  739 455 257 a 702 059 677  – (i pro omlouvání ranní absence)

________________________________________________________________________________________________________________

Mgr. Černá Hana – ředitelka
uč. pro 2.stupeň ZŠ a SŠ matematika, tělesná výchova
hana.cerna@zsmostek.cz
tel.: 739 455 257 nebo 702 059 677


Mgr. Janda Luděk – zástupce ředitele pro ZŠ
uč. všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika, základy techniky
ludek.janda@zsmostek.cz
zs.mostek@cbox.cz
tel: 739 455 257 nebo 702 059 677


Ing. Bartošová Lucie, výchovný poradce pro MŠ a ZŠ
výchovná poradkyně, uč. všeobecně vzdělávacích předmětů,
tel.: 777 589 328 

lucie.bartosova@zsmostek.cz

– pedagogicko-psychologické poradenství (problémy v prospěchu, chování, problémové životní situace, spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, zdravotnickými zařízeními, odborem sociální péče apod.)

– kariérové poradenství – volba povolání (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení-přihláška a zápisový lístek apod.)
Každý poradenský pracovník je zavázán k respektování důvěrnosti, která chrání osobní sdělení. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se výchovný poradce dozví v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Konzultační hodiny:
kdykoliv po předchozí domluvě na
e-mail.: lucie.bartosova@zsmostek.cz


Bc. Kateřina Mitlöhnerová, DiS. – pověřenec pro ochranu osobních údajů
katerina.mitlohnerova@sms-sluzby.cz
tel.: 777 919 771


Mgr. Fischerová Jana – 1. třída
uč. pro 1. stupeň ZŠ
jana.fischerova@zsmostek.cz

________________________________________________________________________________________________________________

Mgr. Robková Eva – 2. třída
uč. pro 1. stupeň ZŠ
eva.robkova@zsmostek.cz

________________________________________________________________________________________________________________

Bc. Lukešová Pavla3. třída – speciální pedagog (logopedie)

uč. pro 1. stupeň ZŠ

pavla.lukesova@zsmostek.cz

________________________________________________________________________________________________________________

Mgr. Lucie Rezková – 4. třída

uč. pro 1. stupeň

lucie.rezkova@zsmostek.cz


Mgr. Havlová Jana – 5. třída, speciální pedagog
uč. pro 1. stupeň ZŠ, speciální pedagogika ml. šk. věku
jana.havlova@zsmostek.cz

________________________________________________________________________________________________________________

Mgr. Hakenová Dana – 6. třída
uč. pro 2. stupeň ZŠ geografie
uč. pro 2. a 3. stupeň matematika
dana.hakenova@zsmostek.cz


Mgr. Vaněk Martin – 7. třída

uč. pro 2. stupeň ZŠ

anglický jazyk, dějepis, výchova k občanství

martin.vanek@zsmostek.cz


Mgr. Fiedorová Pavla – 8. třída

uč. pro 2. stupeň ZŠ – český jazyk

pavla.fiedorova@zsmostek.cz


Mgr. Haková Dana – 9. třída
uč. pro 5.-12. ročník
pedagogika a tělesná výchova
dana.hakova@zsmostek.cz


Mgr. Jandová Dagmar – pedagogická asistentka
uč. všeobecně vzdělávacích předmětů
dagmar.jandova@zsmostek.cz


Poživilová Olga
uč. všeobecně vzdělávacích předmětů, ruský jazyk, německý jazyk
pedagogická asistentka
olga.pozivilova@zsmostek.cz


Simona Špetlová – asistent pedagoga

Marcela Přibylová – asistent pedagoga

Kateřina Holíková – školní asistent

________________________________________________________________________________________________________________

Mateřská škola

Mgr. Bc. Honců RadkaZástupkyně ředitelky pro MŠ
radka.honcu@zsmostek.cz

tel. MŠ: 733 124 417

________________________________________________________________________________________________________________

Kalfusová Eva – učitelka předškolní oddělení
eva.kalfusova@zsmostek.cz
________________________________________________________________________________________________________________

Andrea Borůvková – učitelka

andrea.boruvkova@zsmostek.cz

________________________________________________________________________________________________________________
Pěchočová Zdeňka
– pedagogická asistentka

Petra Bartošová – školní asistentka


Školní družina

Robková Martina – vychovatelka ŠD – I. oddělení (1.a 3. třída)
martina.robkova@zsmostek.cz


Přibylová Marcela – vychovatelka ŠD – II. oddělení (2.-4. třída)
marcela.kratochvilova@zsmostek.cz


Školní jídelna

Zemanová Štěpánka – vedoucí ŠJ
vedoucí ŠJ a kuchařka
stepanka.zemanova@zsmostek.cz
tel.: 734 445 731


Bryndová Martina – vedoucí kuchařka


Další zaměstnanci

Duchek Dušan – školník a uklízeč ZŠ
Albrechtová Jiřina – školnice MŠ

Lebedová Sylva- uklizečka ZŠ
Bryndová Martina – uklizečka ZŠ
Duchková Pavlína – uklizečka ZŠ