Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O škole

Vše co o nás potřebujete vědět

Základní údaje a charakteristika

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov

Sídlo školy a adresa pro doručování: Mostek 202, 544 75

Zřizovatel školy: Obec Mostek, okres Trutnov, č. p. 34, 544 75

Právní forma zřizovatele: obec, IČ: 278 157

Právní forma školy: příspěvková organizace

IČ organizace: 75017415

Datová schránka: e6xmfjb

Emailová adresa: hana.cerna@zsmostek.cz ludek.janda@zsmostek.cz

Statutární zástupce: Mgr. Hana Černá

Organizace slučuje: ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ

Ostatní sdružení při škole: Školní sportovní klub, Sdružení rodičů pro rozvoj školy, Školská rada


Budovy základní školy se nachází v centru obce. Dostavba hlavní budovy byla dokončena v roce 1995.  Jedná se o čtyřpodlažní objekt s bezbariérovým přístupem a výtahem. Nachází se zde školní družina, sedm kmenových tříd umístěných do tří pater podle věku a deset odborných učeben pro výuku fyziky, přírodopisu, chemie, cizích jazyků, výtvarné výchovy, dějepisu, cvičná školní kuchyň, školní dílna, dvě počítačové učebny a malá tělocvična. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici deset kabinetů. Na každém podlaží jsou troje toalety a místnost pro správního zaměstnance. Součástí základní školy je moderní mateřská škola se zahradou a školní jídelna umístěna vedle hlavní budovy. Potřebám organizace je k dispozici venkovní hřiště s povrchem z PVC, fotbalové hřiště a hřiště s herními prvky a doskočištěm v dosahu 150m od budov školy.