Image Image Image Image Image Image Image Image Image

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

1. Základní informace

Webové stránky Základní školy a Mateřské školy, Mostek, okres Trutnov přinášejí důležité informace žákům a jejich zákonným zástupcům. Při jejich tvorbě se snažíme o maximální přístupnost obsahu. Informace na těchto internetových stránkách jsou uveřejněny ve formě, která je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., “o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)” a v souladu se souvisejícím metodickým pokynem vydaným ministerstvem vnitra.

Provozovatelem internetových stránek www.skolamostek.cz je Základní škola a Mateřské škola, Mostek, okres Trutnov (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. Užité standardy a software

Web www.tesin.cz využívá Open Source Content Management System WordPress a byl navržen tak, aby byl plně přístupný a použitelný podle doporučení Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v1.0).

Pro vytvoření šablony webových stránek byly použity moderní standardy HTML 5. Grafická podoba je dána užitím obrázků a kaskádových stylů CSS ve verzích 1 – 3, které odpovídají specifikaci podle konsorcia W3C.

Pro správnou funkčnost HTML5 je na stránkách umístěn JavaScript.

Stránky jsou připraveny tak, aby byly bez neadekvátních omezení použitelné s vypnutými styly, skripty i obrázky.

3. Informace prezentované v jiných formátech

Na našem serveru jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, XLS, DOC, PPT (a jejich konkrétních verzí).

K prohlížení těchto dokumentů, je možné si zdarma stáhnout tyto prohlížeče:

  • pro formát PDF: Adobe Reader
  • pro formát DOC: Prohlížeč Word Viewer
  • pro formát XLS: Prohlížeč Excel Viewer
  • pro formát PPT: Prohlížeč PowerPoint Viewer

4. Kódy třetích stran

Na stránkách www.skolamostek.cz jsou použity Open Source JavaScript knihovny pro správnou funkčnost HTML5, pro panelovou navigaci na hlavní stránce, pro funkce fotogalerie a pro správné fungování přehrávače videa.

Údaje o návštěvnosti webu shromažďuje skript společnosti Google.

5. Omezení odpovědnosti provozovatele

Některé z informací publikovaných na stránkách www.skolamostek.cz může Provozovatel převzít z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.skolamostek.cz.

Přes veškerou naši snahu je možné, že se na našich webových stánkách vyskytne chyba. V případě problémů s dostupností informací nás můžete kontaktovat na e-mail admin@skolamostek.cz.