Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ze života školy

02 Říj

By

Dobré výsledky

2.10.2015 | By |

European Day of Languages 24. 9. – 25. 9.
1. ZŠ Strž 8.A 79 b.
2. ZŠ Schulzovy sady 8.B 73,5 b.
3. ZŠ Mostek 9. 72,5 b.
4. ZŠ Mostek 8. 72 b.
5. ZŠ Schulzovy sady 9.A 61 b .
6. ZŠ Strž 8. B 51 b.

02 Říj

By

Informace o zajištění bezpečnosti školy proti vstupu cizích osob

2.10.2015 | By |

Zajištění bezpečnosti školy proti vstupu cizích osob

Od školního roku 2015/16 má naše škola zpracovanou bezpečnostní směrnici, která by měla zejména chránit zdraví a životy žáků a zaměstnanců základní školy.

Aby každý, kdo má se školou něco společného věděl a znal některá opatření, zveřejňuji je touto formou pro žáky a jejich zákonné zástupce. Pracovníci školy byli poučeni jinou cestou.

Poučení pro žáky

  1. Zákaz vpuštění cizí osoby do objektu ZŠ.
  2. Monitorovat při vstupu do objektu ZŠ, zda se mezi žáky nevmísil někdo neznámý. V takovém případě ihned hlásit školníkovi, který při vstupu do školy vykonává dohled.
  3. Žákům je zakázáno manipulovat jakýmkoli způsobem se vstupními dveřmi, zámky, uzavíracím zařízením, popř. znemožnit uzavření dveří (např. zaklínováním).
  4. V případě, že žák zpozoruje přítomnost cizí osoby v prostorách ZŠ, osobu nekontaktuje, ale ihned tuto skutečnost nahlásí nejbližšímu zaměstnanci ZŠ, resp. to sdělí v kancelářích vedení školy.
  5. Během vyučování a na odpolední vyučování je žák do objektu školy vpuštěn po ohlášení se domácím telefonem u žákovského (hlavního) vchodu nebo ho vpouští pedagog dané vyučovací hodiny.
  6. Při odchodu z objektu používá žák žákovský (hlavní) vchod, který nezapomene zavřít.
  7. Děti ze ŠD neotvírají dveře bez svolení vychovatelky ŠD.

 

Informace pro rodiče

  1. Vstup do objektu ZŠ je pro žáky otevírán v 7,30 h. Dozor u vstupu zajišťuje osobním dohledem školník.
  2. Žádáme rodiče a zákonné zástupce, aby zbytečně nevstupovali do prostor ZŠ. V případě nutnosti (vyzvednutí dítěte ve ŠD, nemocného žáka, apod.) je třeba se ohlásit domácím telefonem u žákovského (hlavního) vchodu.
  3. Při odchodu ze školy je nutné používat pouze žákovský (hlavní) vchod.

 

Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel, v. r.

V Mostku dne 1. 10. 2015

26 Zář

By

Pokračuje akce “Školní mléko”

26.9.2015 | By |

Od měsíce října pokračujeme v akci”školní mléko.” Každé dítě v MŠ a každý žák v ZŠ má nárok na zakoupení jednoho dotovaného mléčného výrobku na jeden školní den, tj. jestliže měsíc říjen má 19 pracovních dnů ( 1x státní svátek a 2x podzimní prázdniny), může si dítě nebo žák zakoupit 19 ks mléčných výrobků.

Nabídka z loňského školního roku i ceny zůstávají na stejné úrovni, přibyl nový výrobek – tvarohový krém Bobík s příchutí vanilkovou, čokoládovou a smetanovou za cenu 5 Kč.

Objednávky na měsíc říjen přijímá ředitel školy od úterý 29. 9. do pátku 2. 10. 2015. Přehled výrobků v tabulce:

Mléko – banán 5 Kč
Mléko – jahoda 5 Kč
Mléko – vanilka 5 Kč
Mléko – čokoláda 5 Kč
Mléko – neochucené 4 Kč
Jogurt – jahoda 4 Kč
Jogurt – meruňka 4 Kč
Smetánek Bobík – vanilka 5 Kč
Smetánek Bobík – čokoláda 5 Kč
Tvarohový krém – vanilka (novinka) 5 Kč
Tvarohový krém – čokoláda (novinka) 5 Kč
Tvarohový krém – smetana (novinka) 5 Kč
Jogurtové mléko JOVONKA – jahoda 7 Kč
Sýr žervé bez příchuti 7 Kč
Sýr žervé – pažitka 7 Kč

25 Zář

By

A je tu podzim!

25.9.2015 | By |

Nás to však neodradí a pokračujeme se stejnou intenzitou ve výuce plavání našeho nejmenšího žactva. Máme za sebou 2. lekci v plaveckém bazénu v Hořicích.

Leč je třeba konstatovat, že podzim s sebou přináší i zvýšenou nemocnost, která se již v některých třídách začíná projevovat. Ve 2. třídě to tak zlé není, a tak p. uč. Fischerová připravila na páteční večer a noc přespání ve škole s nočními hrami. No, uvidíme, jak to druháci přežijí! Paní učitelka slíbila foto a krátkou zprávu pro náš školní facebook.

V rámci Dne jazyků se naši nejstarší, tj. 8.  – 9. třída, vypravili se svými třídními učitelkami do Dvora Králové, kde jim Europe Direct připravil program, ve kterém se seznámí s činností Goethe institutu, dále různé kvízy a aktivity souvisejícími s cizími jazyky. Součástí by také mělo být shlédnutí filmu v originále s českými titulky.

18 Zář

By

Akce dalšího zářijového týdne

18.9.2015 | By |

Další zářijový týden jsme zahájili Plaveckým kurzem v hořickém bazénu. Děti z MŠ a žáci 1. – 4. tř. se teď po 10 týdnů každé pondělí (16. 11. bude ředitelské volno) budou s vodou a jejími kouzly seznamovat, zdatnější plavci se budou zdokonalovat, přidávat další plavecké techniky včetně hrátek ve vodě.

Pan učitel Slanina již vyrazil se svojí 4. třídou na první výpravu do okolního regionu. Vlakem odjeli do Syřenova, odtud pěšky na Kumburk a poté do Nové Paky. Z Paky se vrátili autobusem přímo do Mostku. Věřte nevěřte, akce na 6 hodin.

V pátek odjeli naši žáci zdarma do Hradce Králové na první den Královéhradeckých dožínek. Ty se konají v prostoru mezi malšovickým fotbalovým stadionem a koupalištěm Na Flošně. Pro žáky je připravena soutěž, výstava hospodářských zvířat (skot, ovce, kozy, prasata, drůbež, králíci, holubi), prezentace chovu, ukázky práce se zvířaty, stříhání ovcí nebo včelařství. Dále pak prezentace zemědělské techniky, prezentace soutěže potravinář roku a regionální potravina, prezentace středních zemědělských škol a další podobné aktivity vztahující se k českému zemědělství.

14 Zář

By

První zářijový týden je za námi

14.9.2015 | By |

Začátky nového školního roku jsou poněkud hektické jak pro žáky, tak i pro učitele. Proto hned zkraje školního roku zařazujeme Podzimní branné cvičení pro všechny třídy základní školy. Součástí těchto dopoledních výšlapů je zároveň i část vzdělávací, zaměřená na Ochranu člověka za mimořádných událostí. Tentokrát si žáci procvičili telefonní čísla tísňových volání, požární poplach, znalost sirén a jako novinku letošního školního roku i některé prvky obrany státu, zejména cíle činnosti AČR a její význam v mírových podmínkách. Vše samozřejmě uměřené věku žáků.

I. stupeň ZŠ si ještě před odchodem do přírody zasoutěžil v běhu do schodů. Závodníci startovali od staré školy, zdolali venkovní schodiště a bočním vchodem pod hodinami spěchali až do čtvrtého podlaží, za podpory několika rodičů a prarodičů. Přesně 100 schodů. Organizátor akce p. uč. Slanina zohlednil konečné výsledky přidáním 2 sekund podle roku narození, tj. nejmladší ročník – 2009 měl čistý čas, 2008 + 2 sekundy, 2007 + 4 sekundy atp.

Mezi 30 chlapci zvítězil časem 38,88 sec Zdeněk Hampl ze 4. tř., druhé místo obsadil Matěj Bezouška ze 3. třídy a třetí skončil Marek Brumlík ze 4. třídy.

Mezi 17 děvčaty zvítězila Eliška Karlová z 5. třídy, druhá byla Bára Kracíková ze 4. třídy a bronzovou pozici si vyběhla Bára Červená ze 3. třídy.

Závěrem bych rád poděkoval i kolegům, kteří pomohli závod uskutečnit – ředitel a jeho zástupce, p. uč. Lebedová, p. vych. Nerudová a p. školník Dušan Duchek.