Image Image Image Image Image Image Image Image Image

03 Zář

By

Úvodní slovo ředitelky školy

3.9.2019 | By |

Dovolte mi, abych vás pozdravila v souvislosti s mým nástupem do funkce ředitelky školy. V úvodu bych ráda poděkovala bývalému panu řediteli Miroslavu Lebedovi za dlouholetou práci, kterou pro naši školu vykonal. Těší mě, že nadále zůstává ve škole a bude pracovat jako učitel na zkrácený úvazek.  

Převzala jsem školu s historií sahající do minulého století, kde děti vzdělává stabilní a kvalifikovaný pedagogický sbor, školu v klidném prostředí obce, školu spolupracující se vzdělávacími institucemi, školu, která je aktivní v projektech a má výsledky v soutěžích.

Mám dvacet let praxe ve školství, z toho 9 let na ZŠ a 11 let na SŠ. V mém předchozím působišti, kterým byla SŠIS Dvůr Králové nad Labem, jsem vyučovala matematiku a tělesnou výchovu. Učila jsem také žáky, kteří byli přijati na střední školu ze ZŠ a MŠ Mostek. Vždy patřili mezi nejlepší v přijímacím řízení a přechod na střední školu pro ně nebyl žádný problém, protože byli opravdu dobře připraveni. Možná proto mě o to víc trápí nízký počet žáků v naší škole, i když z pohledu vzdělávání je to ideální stav, protože učitelé tak mají prostor pro individuální přístup k žákům během výuky.

Tento způsob výuky se jistě odrazil v letošních skvělých výkonech žáků v okresních kolech matematických soutěží. V matematické olympiádě zvítězil Pavel Pikl (5.ročník), v soutěži Matematický klokan kategorie Cvrček (3. ročník) vyhrál František Novák a tím celkově obsadil v našem kraji 4. – 5. místo. Za pochvalu také stojí 8. – 9. místo Anny Puhlovské  (8.ročník) okresního kola Pythagoriády.

Velký dík za to patří paní učitelce Dagmar Jandové a Janě Fischerové, které žáky na soutěže připravily, ale především samotným žákům, kteří školu reprezentovali.

Možná jste již postřehli, že jsme spustili nové webové stránky školy. Uvítám, pokud budete jejich tvorbu připomínkovat, abychom je upravili k vaší maximální spokojenosti. Prosím o trpělivost, než budou kompletně doplněny. Uvítám každý váš podnět, který by mohl přispět ke zlepšení chodu školy.

Na závěr dvě novinky. Jedna z nich je, že do první třídy nastoupilo 14 žáků, třídní učitelkou je paní Zuzana Pacáková. Vzhledem k tomuto počtu ji nebudeme s jinou třídou po dlouhých letech spojovat. A druhou zprávou je přijetí nové kolegyně paní učitelky Věry Formánkové, která bude třídní učitelkou spojené 4. a 5. třídy.

Jako v každé škole, tak i v té naší, je vždy co zlepšovat. Prioritou číslo jedna je tedy získat více dětí a to se neobejde bez spolupráce rodičů, pedagogů, veřejnosti a obce. Výhrou pro každého rodiče, pedagoga i dítě je bezpečné vzdělávací prostředí založené na vstřícné a efektivní komunikaci. Výhrou pro každou školu je spolupracující a tolerantní rodič. Budu ráda, když za mnou přijdete s jakýmkoliv problémem, u nás má každý dveře otevřené. Těším se na spolupráci a přeji všem žákům, rodičům a učitelům úspěšný a klidný školní rok 2019/2020 .

Hana Černá