Image Image Image Image Image Image Image Image Image

O odběru obědů

Žák základní školy a dítě mateřské školy mají nárok na oběd za dotovanou cenu pouze v době vyučování. Tuto výhodu ztrácí v době nemoci, školních prázdnin, ředitelského volna, školního výletu apod.

Prakticky to znamená, že je-li dopředu známa nepřítomnost žáka ve škole, oběd si buď nekoupí nebo odhlásí.

Onemocní-li žák náhle, má nárok na dotovaný oběd první den nemoci. Na další dny musí být zákonným zástupcem odhlášen!!!

Pokud zákonný zástupce zapomene dítěti obědy odhlásit, může po něm vedoucí ŠJ vymáhat za každý neodhlášený oběd jeho plnou nedotovanou cenu (2-6 let 47,-Kč, 7-10 let 53,-Kč, 11-14 let 55,-Kč, 15 let a starší 57,-Kč)!!!

Existuje ještě možnost odebírat obědy v době nemoci za nedotovanou cenu.