Příprava na zápis do 1. tř. započala

Je již několikaletou tradicí, že se předškoláci před vlastním zápisem do 1. tř. seznamují s prostředím školní budovy, s některými pedagogy a také s činnostmi, se kterými se v průběhu školní docházky určitě setkají.

V právě uplynulém týdnu se jim představila jejich budoucí třídní učitelka Zuzana Pacáková, která si pro ně a pro jejich doprovod připravila několik výtvarných činností, při kterých si testovala, jak děti umí skládat a překládat papír, jak umí stříhat, lepit, prostě aktivně tvořit.

Výrobky se povedly a předpokládám, že děti a jejich maminky byly spokojeny a přijdou i příští týden, kdy pro ně paní učitelka Dana Haková připraví nějaké přírodovědné hrátky a pokusy.