Personální změny

Tento týden jsme provedli dvě akcičky. Žáci 4. a 7. třídy absolvovali svá nasmlouvaná preventivní cvičení s odborníky z o. p. s. PROSTOR PRO z Hradce Králové.

Opakovaně jsme reagovali na nabídku aktivity “Škola v pohybu“, kdy Mgr. Pleva z Vrchlabí dětem 1. a 3. roč. a našim vyučujícím Tv předvedl nové, moderní trendy ve výuce sportovní a tělesné výchovy.

Od pondělí 11. 3. 2019 dochází k několika personálním přesunům vyučujících. Studijní volno si vybírá pí. uč. Bc. Fikejzová. Výuku Čj a Aj za ni přebírá pí. uč. Poživilová, občanku ředitel školy. Na post asistentky pedagoga se místo pí. Poživilové vrací pí. uč. Špůrová. Tato výluka je odhadovaná na cca 2 měsíce.