Image Image Image Image Image Image Image Image Image

24 Kvě

By

Thank you, dear teacher Erik Rodgers

24.5.2019 | By |

Tak máme za sebou týdenní intenzivní kurz Aj s rodilým mluvčím, panem Erikem Rodgersem z Los Angeles. Kurzu se zúčastnilo 19 žáků II. stupně napříč 6. – 9. ročníkem. Každý den 6 vyučovacích hodin.  Erikovi jsme zpříjemnili pobyt (ubytován v penzionu “Za Mostem) výletem na přehradu, na Zvičinu a do ZOO Safari. Velké poděkování patří pí. Mgr. Daně Hakové, gestorce akce, a pí. Mgr. Daně Hakenové, která ji zdatně sekundovala. Foto z aktivit snad příště.

V pátek jsme také konečně naložili starý papír, který žáci, jejich rodiče či známí nasbírali. Nevíme úplně přesně kolik toho bylo, řekněme odhadem kolem 6 tun. Prostě dvě přeplněné kontejnerové Avie, z nichž ještě jedna měla za sebou plný návěs. A to ještě firma Jiroušek z České Skalice neodvezla všechno. Děkujeme všem, kteří se na sběru papíru aktivně podíleli, včetně p. školníka, který balíky vážil, uskladňoval i nakládal spolu s některými žáky. Naše poděkování patří i panu Stanislavu Rydvalovi za sponzorskou aktivitu ve firmě Mileta Hořice, odkud výše zmíněná firma odvezla přes 3,5 tuny.