Image Image Image Image Image Image Image Image Image

07 Čvn

By

Příjemné vykročení do posledního školního měsíce

7.6.2019 | By |

Hned z počátku týdne “výletili” šesťáci. Vedeni manželi Jandovými, využili hromadné dopravy, a přes Dvůr a Trutnov se dostali do Žacléře, což bylo výchozí místo pro jejich cca 14 km výšlap na Rýchory.

V úterý došlo k hromadnému fotografování tříd, skupin a jednotlivců, které provedl p. Roman Pokorný z Nové Paky.

Týž den přišla velmi, velmi příjemná zpráva o výsledcích našich dvou reprezentantů z okresního finále matematické soutěže zvané “Pythagoriáda.” Anna Puhlovská v kategorii žáků 8. tříd obsadila v konkurenci 21 účastníků pěkné 9. místo, pouhé 2 bodíky od třetí příčky. Svoji premiéru “v repre dresu naší školy” si odbyl Pavel Pikl. V kategorii žáků 5. tříd se v konkurenci 32 účastníků stal spoluvítězem!!! Nečekané, ale o to víc potěšující. Našim borcům a pí. uč. Mgr. Jandové vyslovuji veliký dík za vzornou reprezentaci naší školy.

Páteční dopoledne bylo zasvěceno sportovním aktivitám. Žactvo 1. – 4. třídy šlo po předem značených cestách, na kterých plnilo řadu úkolů s cílem na koupališti. Žáci od 5. – 9. třídy zápolili v atletickém víceboji na hřišti FK Mostek. Na pořadu byl běh na 60 m, skok vysoký a daleký, hod kriketovým míčkem (mladší) a vrh koulí (starší). Na závěr došlo i na vytrvalostní běh v délce 600 a 800 m. Všechny dosažené výkony se bodovaly, a podle dosažených bodů vzniklo toto pořadí:

Mladší žákyně: 1. Eliška Lebedová (6.), 2. Doubravka Cicáková (5.), 3. Ella Jiráková (5).

Mladší žáci: 1. Martin Páv (6.), 2. Daniel Baudyš (5.), 3. Martin Petr (6.)

Starší žákyně: 1. Barbora Kracíková (7.), 2. Anna Puhlovská (8.), 3. Leona Mátyásová (8.)

Starší žáci: 1. Dominik Rydval (7.), 2. Petr Ikri (8.), 3. Milan Klejšmíd (7.)

Mimo soutěž dva mladší dorostenci v pořadí 1. Marek Víšek, 2. Filip Urban.

Sportovní dopoledne, které organizačně připravila pí. uč. Mgr. Haková, se povedlo, a to jak přístupem žáků, tak rozumným počasím. Poděkování patří i všem členům pedagogického sboru, kteří “šéfovali” jednotlivým disciplínám – Jandovi 60 m, míček koule, Lebeda, Fikejzová výška, Hakenová, Bartošová dálka, společně pak dálkové běhy. Pí. uč. Haková spravovala výsledkovou kancelář za spolupráce pí. uč. Fikejzové.

Snad se nám příště podaří dáti k dispozici i nějaké záběry, protože někteří kolegové žáky při jejich závodění zvěčňovali.