Image Image Image Image Image Image Image Image Image

13 Kvě

By

Potěšení, lesy, focení

13.5.2019 | By |

Dnešní informace začínám potěšující zprávou z oblasti literární tvorby. Dost dlouho jsme se stavěli k soutěži “Zlatá tužka” odmítavě z důvodu absence žáka (ů), kteří by měli zájem o vlastní aktivní vztah k tvořivému psaní. Až letos pí. uč. Lenka Fikejzová našla cestu k žákyni 8. tř. Elišce Karlové, která svolila dát k dispozici své epické básnické vyznání s názvem “Dnešní doba”, za které obdržela čestné uznání. Jsem potěšen tímto úspěchem naší žákyně, ale také vyzdvihuji aktivitu pí. učitelky, která se zajímá o mimoškolní aktivitu žáků a umožňuje jim se prosadit i na veřejnosti. Díky oběma!!!

V deštivý čtvrteční den zavítala naše MŠ a žáci 1. – 4. roč. na tradiční akci “Den lesů” do Hájemství (dovoz a přívoz zdarma, v režii Lesů ČR). Po absolvování naučné stezky si poté naše mládež mohla vyzkoušet řadu činností spojené s lesnictvím, ekologií a ochranou přírody vůbec. Dávám k dispozici několik fotografií poskytnutých vedoucí učitelkou MŠ pí. Evou Kalfusovou. (více jich najdete na našem školním facebooku)

  

   

Závěrem snad již jenom poznámku, že došlo také k tradičnímu jarnímu fotografování žáků 1. – 5. roč. Žáci si došlé soubory fotografií donesou domů, kde si je s rodiči v klidu prohlédnou a po vzájemné dohodě je buď vrátí nebo si je ponechají a zaplatí.