Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Personální obsazení

Vedoucí učitelka : Eva Kalfusová
Učitelka a pomocné síly Mgr. Bc. Radka Honců
Školnice, školní asistent Olga Škrabánková-Kloudová, asistent pedagoga