Image Image Image Image Image Image Image Image Image

07 Dub

By

Blíží se zápis do 1. tř.

7.4.2019 | By |

Pouze připomínám, že již příští týden v úterý a ve středu 9. – 10. 4. 2019 proběhne mezi 14 – 16 h pod kuratelou pí. uč. Zuzany Pacákové zápis žáků do 1. třídy základní školy. Podle předběžného počtu budoucích prvňáků existuje reálný předpoklad, že bychom po čase mohli znovu otevřít samostatnou první třídu!

Právě pro budoucí prvňáky jsme uspořádali čtyři setkání (výtvarka, přírodovědné a chemické pokusy, vaření) a v tomto týdnu praktické činnosti ve školní dílně, kam se dostavilo deset nových adeptů na 1. tř., kteří si pod vedením p. uč. Luďka Jandy zhotovili vlastní výrobek ze dřeva, který si ještě potom barevně dozdobili. To nás opravdu potěšilo.

Pod vedením pí. uč. Dagmar Jandové se pro zájemce prokonalo školní kolo matematické “Pythagoriády.” Zúčastnilo se jí 18 žáků napříč 5. – 8. třídou. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Pavel Pikl z 5. tř. a Anna Puhlovská z 8. tř. Oba žáci by nás měli reprezentovat v okresním finále v Trutnově.

Závěrem ještě zveřejňuji pozvánku na zápis do mateřské školy: