O škole

Charakteristika školy

 

Název školy

Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov

Sídlo školy Mostek 202, 544 75
Zřizovatel školy Obec Mostek, okres Trutnov, č .p. 34, 544 75
Právní forma zřizovatele obec, IČ : 278 157
Právní forma školy příspěvková organizace od 1.1.2003
IČ organizace 75017415
Statutární zástupce Mgr. Miroslav Lebeda, do funkce jmenován 1.1.2003, č .j. 418/02. Nově jmenován od 1. 8. 2018.
Organizace slučuje ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ
Ostatní sdružení při škole Školní sportovní klub (ŠSK) pracuje od roku 2000, Sdružení rodičů pro rozvoj školy pracuje od roku 2003, Školská rada pracuje od 1.1.2006

Základní škola je plně organizovaná devítitřídní škola, kdy na 1.stupni jsou v důsledku klesajícího počtu dětí spojeny některé třídy. Škola byla budovaná v letech 1987-89 v „Akci Z“ a poté dokončená v letech 1994-95.

Areál základní školy tvoří čtyřpodlažní budova, v níž se nachází sedm kmenových tříd a jedenáct odborných učeben : pohybové výchovy, školní dílny, přírodopisu, dvě počítačové s pětadvaceti PC, hudební výchovy, jazyková, českého jazyka, výtvarné výchovy a dějepisu, cvičná školní kuchyňka a fyzika a chemie. Součástí budovy je také jedno oddělení školní družiny. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici deset kabinetů a svůj kabinet má i vychovatelka školní družiny.

Na každém podlaží je sociální zařízení zvlášť pro chlapce a dívky, pro učitele a místnost pro správního zaměstnance. V přízemí budovy je navíc součástí sociálního zařízení sprcha s teplou vodou. Školní budova je vybavena osobním výtahem pro případné imobilní žáky, popř. pro žáky s těžšími poraněními dolních končetin.

Od 1.1.2003 je součástí základní školy také škola mateřská a školní jídelna, které jsou od 1.9.2003 lokalizovány v nové budově č. p. 207, stojící asi sto metrů od hlavní budovy.