Výsledky zápisu do 1. tř. a další aktivity

Tento týden proběhlo na naší škole vůbec poprvé v její novodobé historii klání závodníků v lukostřelbě. Devět borců navštěvující kroužek lukostřelby si to rozdalo před zraky rodinných příslušníků a stupně vítězů obsadili: 1. místo Lukáš Brynda 7. tř., 2. místo  Nguyen Duy An 4. tř. a 3. místo Mikuláš Rydval 4. tř. Děkuji pí. uč. Hakenové za vedení kroužku a za organizaci této jistě netradiční školní aktivity.

V úterý a ve středu 9. – 10. 4. 2019 provedla pí. uč. Pacáková za asistence pí. uč. Fikejzové a ředitele školy zápis budoucích prvňáků. Zde jsou výsledky:

V pátek si celá školy připomněla “Den Země” klasickým úklidem různých částí naší obce (směr Souvrať, Horní Brusnice, Debrné, Zadní Mostek, podél železniční trati apod.). Stále častěji zaznívají hlasy žáků, proč oni mají uklízet za jiné “bordeláře?” A stále těžší a těžší je jim na to racionálně odpovídat, když existují popelnice a kontejnery na tříděný odpad. A že jich po obci je!!!

 

Blíží se zápis do 1. tř.

Pouze připomínám, že již příští týden v úterý a ve středu 9. – 10. 4. 2019 proběhne mezi 14 – 16 h pod kuratelou pí. uč. Zuzany Pacákové zápis žáků do 1. třídy základní školy. Podle předběžného počtu budoucích prvňáků existuje reálný předpoklad, že bychom po čase mohli znovu otevřít samostatnou první třídu!

Právě pro budoucí prvňáky jsme uspořádali čtyři setkání (výtvarka, přírodovědné a chemické pokusy, vaření) a v tomto týdnu praktické činnosti ve školní dílně, kam se dostavilo deset nových adeptů na 1. tř., kteří si pod vedením p. uč. Luďka Jandy zhotovili vlastní výrobek ze dřeva, který si ještě potom barevně dozdobili. To nás opravdu potěšilo.

Pod vedením pí. uč. Dagmar Jandové se pro zájemce prokonalo školní kolo matematické “Pythagoriády.” Zúčastnilo se jí 18 žáků napříč 5. – 8. třídou. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Pavel Pikl z 5. tř. a Anna Puhlovská z 8. tř. Oba žáci by nás měli reprezentovat v okresním finále v Trutnově.

Závěrem ještě zveřejňuji pozvánku na zápis do mateřské školy:

Nabitý týden

Žáci II. stupně hromadně zavítali do Hankova domu ve Dvoře Králové, aby shlédli hodinové představení Naivního divadla z Liberce s názvem “Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy”, které vypráví o snaze rodičů proniknout do počítačového světa dětí a pochopit ho.

Paní učitelka Jandová se třemi pomocníky ze 6. tř. připravila třetí setkání předškoláků a jejich seznámení se s různými činnostmi základní školy, tentokrát ve školní kuchyňce. Ve vzájemné spolupráci došlo k tradičnímu zdobení perníčků, zkusila se vajíčková pomazánka, která kupodivu chutnala i dětem, které ji doma nechtějí!!! Došlo i na zákusky – banán s čokoládou a šlehačkou nebo na buchtu s krémem a ovocem. Pomocníci navíc připravili i čerstvé slané tyčinky. Vydařené odpoledne!

Kromě 1. třídy, která není do soutěže začleněna, se všechny ostatní zapojily do celostátní aktivity “Matematický klokan.” Procentuálně nejúspěšněji si vedl žák 3. tř. František Novák (93,%). Na druhém místě pak skončil Pavel Pikl z 5. tř. (81,7%) a na třetím místě se shodnou úspěšností 80% se umístily dívky ze 3. tř. – Barbora Kozáková a Adriana Valentová!!! Jak je z výsledků patrno, trochu zklamaly starší ročníky.

Po delší době se nám zadařilo ve výtvarné soutěži. Obeslali jsme soutěž “Před kamerou …Za kamerou … Zvíře může stát” Nejlépe se umístili žáci v kategorii 14 let a starší, když Eliška Karlová získala 2. místo a její spolužák Dominik Drtina skončil na 3. místě!!! Fakt pěkný úspěch! Děkujeme a gratulujeme.

Týden s projektovými dny

V rámci projektu zaměřujícího se na personální podporu naší organizace, se také dostalo na projektové dny, které provádí “Malá technická univerzita” z Říčan u Prahy (podmínka projektu). V uplynulém týdnu se uskutečnil projektový den s názvem “Stavitel města” pro děti MŠ a žáky navštěvující ŠD. Ve čtyřhodinovém bloku došlo na poznávání map, plánů, základů kartografie, stavbu modelu města s významnými městskými budovami či překreslení města do mapy. Tento projektový den byl u dětí z MŠ zaměřen primárně na matematickou a finanční gramotnost, u žáků ŠD pak na iniciativu a podnikavost.

Tak na ukázku několik momente z MŠ. Více na školním facebooku.

  

  

Pokračovala také příprava budoucích prvňáků na seznámení se s prostředím školy a s některými pedagogy. Tentokrát to byla pí. uč. Dana Haková, která za pomoci tří žáků 7. roč. prováděla s předškoláky zajímavé přírodovědné a chemické pokusy.

Příprava na zápis do 1. tř. započala

Je již několikaletou tradicí, že se předškoláci před vlastním zápisem do 1. tř. seznamují s prostředím školní budovy, s některými pedagogy a také s činnostmi, se kterými se v průběhu školní docházky určitě setkají.

V právě uplynulém týdnu se jim představila jejich budoucí třídní učitelka Zuzana Pacáková, která si pro ně a pro jejich doprovod připravila několik výtvarných činností, při kterých si testovala, jak děti umí skládat a překládat papír, jak umí stříhat, lepit, prostě aktivně tvořit.

Výrobky se povedly a předpokládám, že děti a jejich maminky byly spokojeny a přijdou i příští týden, kdy pro ně paní učitelka Dana Haková připraví nějaké přírodovědné hrátky a pokusy.

Personální změny

Tento týden jsme provedli dvě akcičky. Žáci 4. a 7. třídy absolvovali svá nasmlouvaná preventivní cvičení s odborníky z o. p. s. PROSTOR PRO z Hradce Králové.

Opakovaně jsme reagovali na nabídku aktivity “Škola v pohybu“, kdy Mgr. Pleva z Vrchlabí dětem 1. a 3. roč. a našim vyučujícím Tv předvedl nové, moderní trendy ve výuce sportovní a tělesné výchovy.

Od pondělí 11. 3. 2019 dochází k několika personálním přesunům vyučujících. Studijní volno si vybírá pí. uč. Bc. Fikejzová. Výuku Čj a Aj za ni přebírá pí. uč. Poživilová, občanku ředitel školy. Na post asistentky pedagoga se místo pí. Poživilové vrací pí. uč. Špůrová. Tato výluka je odhadovaná na cca 2 měsíce.

A máme tu březen

V posledním únorovém neúplném  týdnu se žáci 4. – 9. ročníku zúčastnili již tradiční akce pořádané
o. p. s.” Planeta Země 3000″ z Náchoda. Akce proběhla v Hankově domě ve Dvoře Králové n. L.  Formou vizualizace a mluveného slova se žáci seznámili s jednou jihoasijskou zemí = “Myanmar – divoká cesta do barmské říše.”

V pátek 1. 3. 2019 se v rámci celostátní akce účastní žáci 1. tř. zdravotní aktivity nazvané “Veselé zoubky”, při které se seznamují se správnou metodikou při čištění zubů.

Protože se v poslední době množí nejrůznější spekulace ohledně vypsání konkurzu na post ředitele základní školy, uvádím jasnou a nezpochybnitelnou verzi. Ano, konkurz musí proběhnout, neboť jsem k 31. 7. 2019 na tuto pozici abdikoval, tj. této funkce jsem se dobrovolně vzdal. Další otázka, jestli budu pokračovat v pedagogické profesi, je na zodpovězení nového ředitele/ky, bude-li mít zájem reflektovat na mé služby.

Pozvánky

I když je ještě dostatek času, dovolím si dnes zaměřit se na naše předškoláky, potažmo budoucí prvňáky. Každoročně je zveme podívat se do základní školy a vyzkoušet si některé praktické činnosti. Většinou se jedná o výtvarničinu, vaření, přírodovědné pokusy a práci ve školní dílně. Tady je pozvánka s nabídkou a termíny:

Druhou pozvánkou je zápis do 1. tř., který je povinný pro děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a pro děti, které měly v minulém roce odklad školní docházky. Zde je opět letáková pozvánka:

Na závěr ještě několik fotek z naší školní a mimoškolní činnosti. Jedná se o praktickou přípravu žáků 5. tř. na slohou práci na téma “Popis pracovního postupu” a poté činnost gymnastického kroužku.

  

  

  

  

Lyžařský kurz máme úspěšně za sebou

Již podruhé za sebou jsme přijali nabídku na absolvování lyžařského kurzu organizovaného primárně pro děti z mateřské školy. My navíc dáváme příležitost i prvňákům, kteří projeví zájem. Letos jsme jezdili na svah do Nové Paky. Nebylo to špatné, ale hory jsou hory. Jediným, nicméně neovlivnitelným stínem, byla absence několika dětí a žáků z důvodu nemoci (chřipková epidemie) – více fotek, popř. videí na školním facebooku.

    

Ze zimních aktivit pár záběrů z činnosti školní družiny:

   

  

S předstihem upozorňuji na nabídku letního tábora s výukou Aj. Lektorkou je pí. Ing. Kasalová z Horní Brusnice, která na naší škole dlouhodobě vedla školní kroužek Aj ve formě divadla, který každoročně s velkým úspěchem vystupoval na přehlídce v Praze a získal řadu ocenění.  Nabídka je k dispozici na školním facebooku!!!

 

Avízo maškarního plesu pro žactvo

Tento týden probíhá lyžařský kurs pro děti MŠ a některé žáky  z 1. tř. (ti, co měli zájem). Autobus od školy odjíždí v 8,00 hod. Výuka probíhá na lyžařském svahu v Nové Pace od 9,00 do 10, 30 hod. Návrat “lyžníků” je před půl dvanáctou.

V sobotu 23. 2. 2019 v restaurantu “Za mostem” pořádá SRPŠ naší základní školy maškarní karneval s plánovaným začátkem ve 14 hod. (viz plakát).